Ε΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ψαλτικής Τέχνης 2015

Αίτηση συμμετοχής.
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου που αφορά στην συμμετοχή μου στον Ε΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ψαλτικής Τέχνης, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Βόλου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης»
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question