Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Indre Østfold - del 7 - Frist for å søke 06. april 2022 kl.23:59
Indre Østfold kommune har gitt Indre Østfold Næringsutvikling AS i samarbeid med Visit Indre Østfold, Småbyen Spydeberg SA, Askimbyen AS og Mysenregionen AS, oppdrag å lage et samlet forslag til fordeling av midler i henhold til føringer som vises til under.
 
Prioritering:
Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Fordelingen til den enkelte kommune er justert for sesongvariasjoner i antall ansatte, andel utenlandsovernattinger i reiselivsregionene og sentralitet.
Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger, f.eks nylig oppstartede bedrifter, skal tas hensyn til.
Indre Østfold kommune vil prioritere forsamlingslokaler – og spesielt de som ikke ble inkludert i forrige runde.

For grundigere informasjon om ordningen så vises til følgende:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-250-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-utsatte-naringer/id2902424/
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Navn på bedriften *
Spørsmål merket med * er obligatoriske og må fylles ut for å komme videre i undersøkelsen
Organisasjonsnummer *
Kontaktperson *
Mobilnummer *
Kontonummer *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy