Tehnoloogia kasutamine matemaatika õpetamisel

Hea kolleeg!

Palun Teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Sellega aitate kaasa uuringule, mille eesmärgiks on selgitada koolide ja matemaatikaõpetajate valmisolekut ning arendusvajadusi arvutite kasutamiseks matemaatikatundides. Küsimustele pole õigeid ega valesid vastuseid, palun vastake just nii, nagu Teie asjadest aru saate. Küsitlus on anonüümne. Vastuseid ootame 24. märtsini.

Ette tänades,
Sirje Pihlap, Tartu Ülikool
Laine Aluoja, Koolielu aineekspert

Vastamisel palun täitke lüngad, valikvastuste korral märgistage sobiv vastus või mitu vastust. Mõnede küsimuste korral on palutud ka teiepoolseid selgitusi. Mida põhjalikumalt selgitate ja põhjendate, seda parem.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Milliseid meetodeid kasutate?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Wiris
  GeoGebra
  T-Algebra
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Täname, et avaldasite oma arvamust.