แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU student and staff Inter-provincial Travel Survey)
ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลการเดินทางในช่วงเดือนเมษายนแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Do you agree to provide travel information during the month of April to Chiang Mai University for the benefit of surveillance, prevention and control of the spread of COVID-19 infection? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy