Ankieta
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Kierujemy ją do mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie w celu zapoznania się z Państwa opiniami i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam do racjonalnego i uwzględniającego opinię publiczną opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie” oraz wniosku do programu „Rozwój Lokalny”.
1. Czy zamieszkuje Pan/Pani gminę Ząbkowice Śląskie? *
2. Czy zamieszkuje Pan/ Pani miasto czy wieś? *
3. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w naszym mieście? *
4. Które z poniższych sfer funkcjonowania miasta uważa Pan/Pani za dobrze i za źle rozwinięte? *
gospodarka komunalna i mieszkaniowa
lokalna przedsiębiorczość
polityka społeczna
instytucje kultury i działalność kulturalna
administracja publiczna
szkoły i edukacja
architektura i ład przestrzenny
ochrona środowiska
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo publiczne
infrastruktura techniczna
infrastruktura drogowa
sport, turystyka i rekreacja
standardy dostępności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
Dobrze rozwinięte
Źle rozwinięte
5. Czy w Pana/Pani opinii potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Ząbkowic Śląskich są zaspokojone? *
6. Na które z poniższych dziedzin życia społecznego i gospodarczego należy przeznaczyć, Pana/Pani zdaniem, najwięcej środków finansowych? Proszę o zaznaczenie maksymalnie 10 pozycji: *
Required
7. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową współpracę władz miasta z przedsiębiorcami? *
8. Jak ocenia Pan/Pani warunki dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej? *
9. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową współpracę władz miasta z mieszkańcami? *
10. Czy uważa Pani/Pana, że miasto aktywnie korzysta z dostępnej pomocy Unii Europejskiej? *
11. Proszę wskazać przynajmniej trzy miejsca, które zdaniem Pana/Pani są najmniej atrakcyjne i wymagają odnowienia (np. miejsca zaniedbane, niebezpieczne, miejsca, które mogłyby być zaadaptowane do celów turystycznych, a nie są, itd.) *
12. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w naszym mieście? *
13. Jeśli nie czują się Państwo bezpiecznie, jaki jest tego powód?
14. Jakie problemy, Pana/Pani zdaniem, najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne na terenie miasta i gminy? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. *
Required
15. Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym i niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie miasta i gminy? Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi. *
Required
16. Czy na terenie miasta infrastruktura sportowo-rekreacyjna i ilość organizowanych zajęć odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców? *
17. Jaki jest, Pana/Pani zdaniem, poziom bezrobocia w Ząbkowicach Śląskich? *
18. Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w mieście i gminie? Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi. *
Required
19. Czy Pana/Pani zdaniem jakość powietrza w Ząbkowicach Śląskich jest dobra? *
20. Jeśli nie, jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny złej jakości powietrza?
21. Jakie rozwiązania, Pana/Pani zdaniem, mogą być odpowiedzą na problemy z jakością powietrza? *
Required
22. Czy w najbliższym czasie zamierza Pan/Pani wyjechać z Ząbkowic Śląskich - przenieść się w inne miejsce? *
22a. Jeśli tak, jakie są przyczyny przeprowadzki?
Clear selection
22b. Jakie jest Państwa docelowe miejsce zamieszkania?
Clear selection
23. Proszę wskazać, co, zdaniem Pana/Pani, jest argumentem za pozostaniem w mieście? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy