ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI OLP TOÁN HỌC NĂM 2015

Thời gian đăng ký: Từ ngày 9/12/2014 - 25/12/2014

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi: Ngày 28/12/2014 (chủ nhật)
Buổi sáng (Từ 8h00 đến 11h00): Thi Đại số
Buổi chiều (Từ 14h30 đến 17h00): Thi Giải tích

Đối với sinh viên đạt giải cấp trường:
+ Cộng 1 phẩy vào điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Ba môn Đại số, tương ứng cộng 1 phẩy vào điểm tbc môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Ba môn Giải tích.
+ Cộng 1,5 phẩy vào điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Nhì môn Đại số, tương ứng cộng 1,5 phẩy vào điểm tbc môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Nhì môn Giải tích.
+ Được 10 phẩy điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Nhất môn Đại số, tương ứng được 10 phẩy điểm tbc môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Nhất môn Giải tích.

Mời các em tham khảo kế hoạch chi tiết trên website của Nhà trường/Mục Thông báo
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question