แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต ๒
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมทางไกล การประชุมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2562
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
ด้านการบริหารจัดการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2.ระบบการลงทะเบียนการใช้ห้องสมุด
3. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุด
4. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ยุวบรรณารักษ์
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านมีความเหมาะสม
6. หนังสือทีมีในห้องสมุดความเหมาะสม
7. การให้บริการของยุวบรรณารักษ์
สิ่งที่คาดหวังในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse