แบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิกระบบ smartthaibiz (สำหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ)
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบ “Prompt Biz Finder : ค้นหาธุรกิจ-บริการ” ภายใต้เว็บไซต์ smartthaibiz .com เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลส่งเสริมการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาและพร้อมสู่ตลาดมาไว้ที่เดียว ผู้สนใจสามารถประกาศหาธุรกิจ-บริการ ผ่านระบบ Chat และ Review เว็บไซต์ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนศูนย์รวบรวมการค้นหาธุรกิจและบริการที่ครบวงจร ธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตร ก็สามารถค้นหาได้เพียงคลิกเดียว เป็นระบบที่รองรับทุกเครื่องมือ เช่น โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Responsive) ในอนาคตเว็บไซต์นี้จะพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลธุรกิจ การเจรจาธุรกิจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกกรมฯ ประสงค์จะนำข้อมูลธุรกิจของท่านไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในระบบดังกล่าว ให้ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/forms/bCYkxlhBsVbgMF8i1 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เมื่อกรมฯ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว จะส่งรหัสผ่าน (User name และPassword) กลับไปให้ทางอีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อเป็นสิทธิ์สำหรับเข้าไปแก้ไข update ข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของท่าน ตลอดจนสิทธิ์ในการเจรจาธุรกิจในระบบดังกล่าว

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลที่จะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในระบบดังกล่าว จะเป็นข้อมูลในส่วนของข้อมูลกิจการ และข้อมูลสินค้า/บริการ เท่านั้น ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล (เลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่) จะถูกเก็บเป็นความลับ มิได้นำออกมาเผยแพร่แต่อย่างไร
2. กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าสู่ระบบเท่านั้น
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2547 5985


(เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล เมื่อท่านได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานระบบแล้ว ให้ท่านล็อกอินเข้าระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมอัพโหลดรูปภาพโลโก้ธุรกิจ ภาพถ่ายสินค้า/บริการของท่าน ให้เรียบร้อย)

Email address *
กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ระบุอย่างน้อย 1 หลักสูตร) *
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชาน *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
นามสกุล *
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ *
ตำแหน่ง *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน) *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
โทรสาร
เบอร์มือถือ *
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลกิจการ
ประเภทการจดทะเบียนธุรกิจ *
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขทะเบียนพาณิชย์ (ทำธุรกิจยังไม่ได้จดทะเบียนให้ใส่เครื่องหมาย -) *
ชื่อนิติบุคคล /ธุรกิจ /ร้านค้า *
ชื่อนิติบุคคล /ธุรกิจ /ร้านค้า (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้งกิจการ (เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน) *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์/มือถือ (กิจการ) *
โทรสาร (กิจการ)
อีเมล (กิจการ) *
เว็บไซต์
Facebook
ID Lind
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลสินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ *
จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจใดต่อไปนี้ *
รายละเอียด สินค้า/บริการ *
ชื่อตราสินค้า/แบรนด์ (ถ้าไม่มีให้ใส่ชื่อสินค้า/บริการ) *
ประเภทธุรกิจ *
ลักษณะการประกอบธุรกิจ *
Required
รางวัล/การรับรอง ที่ได้รับจาก DBD *
Required
มาตรฐาน/รางวัล ที่ได้รับอื่นๆ (ระบุ)
ท่านยินยอมให้กรมฯ นำ (ข้อมูลกิจการและข้อมูลสินค้า/บริการ) ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms