Registrácia na Offroad zraz Komoča 2020.. uzávierka registrácie 6.9.2020
So zreteľom na opatrenia súvisiace so šírením corona vírusu COVID-19 sa tohto ročná Komoča zraz otvára s určitými obmedzeniami.

Do areálu budú mať vstup umožnený iba návštevnici, ktorí podpíšu čestné prehlásenie, že v posledných 14 kalendárnych dňoch nenavštívili krajiny uvedené v zozname rizikových krajín.

Na Offroad zraze Komoča 2020 sa môže zúčastniť max 1000 priaznivcov terénnych vozidiel .

Na stretnutie budú prijatí zahraniční účastníci z krajín, ktorí budú mať v čase konania podujatia umožnený vstup na územie SR (krajina musí byť uverejnená v aktuálnom zozname menej rizikových krajín úradu verejného zdravotníctva SR).

V areáli treba dodržiavať v čase podujatia platné opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR (rúško, odstupy, dezinfekcia). Pri vstupe do areálu poprosíme o nasadenie ochranného rúška.

Počet áut je obmedzený.

Štartovné 1 auto / 2 osoby ....... 50€
každá ďalšia osoba vstup ....... 1 osoba / 2€

Číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 0625 8262
BIC: CEKOSKBX

Do popisu pri prevode dajte Vaše meno a priezvisko

!!!!!!! Platbu za štartovné treba uskutočniť do 24h po odoslaní tohto dotazníka.
Po uplynutí lehoty bude prihláška automaticky stornovaná. !!!!!!!!!!!!

Termín uzávierky registrácie do 6.9.2020..


!!!V prípade sprísnenia obmedzenia podmienok organizovania podujatí, si organizátor vyhradzuje právo zrušiť podujatie na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. !!!

V prípade zrušenia akcie Offroad Komoča 2020 bude poplatok za štartovné vrátené.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte predsedu klubu Mariana Bábina alias Marcusa 0918545875 !!!!!!


Email address *
Meno *
Priezvisko *
Adresa *
Telefónne číslo *
Typ vozidla *
Ďakujeme, že ste sa zaregistrovali. Tešíme sa na Vašu účasť.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy