Personalista roku 2024 - přihlášení do soutěže
Tímto přihlášením do soutěže organizace souhlasí a je si vědoma, že případné osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a používány v souladu s GDPR za účelem realizace dalších aktivit v rámci soutěže Personalista roku 2024 a souhlasím s tím, že údaje budou používány pro účely monitorování a sdílení v rámci aktivit Svazu personalistů České republiky. Souhlasí také s tím, že organizátor této soutěže může pro propagaci soutěže Personalista roku 2024 použít pořízené fotografie a audio či video nahrávky.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Název organizace *
HR manager/specialista (titul, jméno, příjmení):

Kontaktní emailová adresa:
*
Organizace svým charakterem spadá do kategorie:
*
Zástupce personalistiky je členem SPČR, resp. některého klubu personalistů v Česku sdruženého ve SPČR:
*
Organizace řídí své procesy na principech a metodách projektového nebo agilního řízení: *
Organizace má zpracovanou strategii rozvoje řízení lidských zdrojů navazující na strategii  organizace, tuto strategii realizuje:
*
Organizace má zavedený a formalizovaný systém řízení adaptačního procesu:
*
Organizace má zaveden proces systematického rozvoje / vzdělávání zaměstnanců útvaru HR:
*
Organizace má zavedené a využívá periodické hodnocení zaměstnanců:
*
Organizace má zavedený efektivní způsob komunikace se zaměstnanci (např. firemní noviny, online komunikace, SMS zprávy, interní rozhlas, systém pravidelných mítinků vedení se zaměstnanci apod.):
*
Organizace má zpracované postupy Age managementu (práce se staršími zaměstnanci, využívání jejich předností, mezigenerační spolupráce apod.):
*
V procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců používá organizace své zaměstnance jako vzdělavatele (mentory, kouče, firemní lektory apod.):
*
Organizace vydala (a své zaměstnance seznámila) a kontroluje ustanovení Etického kodexu organizace nebo obdobného materiál řídícího vztahy uvnitř i vně organizace:
*
Organizace má zpracovaný systém získávání aktualizovaných odborných informací (např. BOZP, pracovně právní vztahy apod.):
*
Organizace působí v regionu jako organizace se „společenskou odpovědností“ (např. spolupracuje se školami, podporuje místní komunitu, zabývá se udržitelným rozvojem apod.):
*
Zástupce personalistiky prohlašuje, že v jeho organizaci pracují nebo v posledních letech pracovali na nějakém zajímavém projektu, který přihlásí do soutěže.
*
Zástupce personalistiky prohlašuje, že v případě výhry přihlášeného projektu v soutěži se s ostatními HR  podělí o výstupy a další zkušenosti z praxe, a to v rámci případných akcí pořádaných Svazem personalistů České republiky.
*
Zástupce personalistiky počítá s tím, že v případě úspěchu v soutěži bude jeho jméno a jméno organizace prezentováno pořadatelem soutěže:
*
V případě výhry nominovaná organizace souhlasí s osobním převzetím ceny  na slavnostním vyhlášení soutěže. (pro celorepublikovou soutěž bude vyhlášení v Praze v rámci konference Personalistika 2024 dne 26. listopadu 2024, pro soutěž MSK bude vyhlášení v Ostravě, termín bude upřesněn).
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy