Dotazník pre uchádzačov o prácu junior inštruktora v Lanovom parku Preles v Žiline
Vyplnenú žiadosť pošlite najneskôr do 26. apríla 2018. Vybraní žiadatelia budú pozvaní na spoločný výberový pohovor, ktorý sa uskutoční v piatok, 27. apríla 2018 od 15:00. Po výberovom pohovore absolvujú úspešní kandidáti 2-dňové školenie cez víkend, 28.-29. apríla 2018. Absolvovanie školenia je nevyhnutným predpokladom k vykonávaniu práce inštruktora v Lanovom parku Preles. Termín školenia je jediný a jeho zmena je možná iba v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na čísle 0949 754 146.

Za Lanový park Preles

Vlado Randa

Časť I.
Osobné údaje.
Meno a priezvisko *
Your answer
Adresa bydliska *
Your answer
Telefón *
Your answer
Email *
Your answer
Vek *
Your answer
Ukončené vzdelanie *
Your answer
Momentálne zamestnanie alebo škola *
Your answer
Časť II.
Pracovné možnosti v priebehu bežného týždňa (od - do).
Pondelok
Your answer
Utorok
Your answer
Streda
Your answer
Štvrtok
Your answer
Piatok
Your answer
Sobota
Your answer
Nedeľa
Your answer
Časť III.
Aká je vaša motivácia stať sa junior inštruktorom v Lanovom parku Preles? *
Your answer
Uveďte príklad vlastnej skúsenosti s vedením ľudí a skupinovou prácou. *
Your answer
Aké sú vaše skúsenosti s lezením a lanovými prekážkami? *
Your answer
Osobné údaje
Beriem na vedomie, že v súvislosti s mojou účasťou vo výberovom konaní budú pred, počas a po výberovom konaní spracúvané moje osobné údaje uvedené rámci prihlasovacieho formulára (teda moje meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, ukončené vzdelanie, momentálne zamestnanie alebo škola). Viem, že občianske združenie Preles (ďalej aj ako prevádzkovateľ) uvedené osobné údaje potrebuje na účely registrácie, evidencie a vyhodnotenia mojej účasti vo výberovom konaní. Ako dotknutá osoba preto v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov dávam občianskemu združeniu Preles ako prevádzkovateľovi informačného systému osobných údajov súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel. Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujem, že som bol/-a poučený/-á o svojich právach, ktoré mi ako dotknutej osobe vyplývajú z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb príjemcom okrem prípadov, keď povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby (zákonného zástupcu dotknutej osoby). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním na e-mailovú adresu info@lanovyparkpreles.sk

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms