แบบประเมินผล นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
Email address *
วัตถุประสงค์ แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมิน นักเรียนผู้เข้ารรับการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
ความต้้งใจในการเรียน
การให้ความร่วมมือของนักเรียน
การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของโรงเรียน
ความซื่อสัตย์ในระหว่างการทำข้อสอบ
ความกระตือรือร้นในการเรียน
ให้ความเคารพ ครู อาจารย์ ผู้สอน
มีความพร้อมที่จะเรียน
ความมีวินัยของนักเรียน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร. Report Abuse