Formularz zgłoszeniowy na Miasteczko Modlitewne 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ DO 20 lipca 2018 roku!

Formularz zgłoszeniowy dotyczy udziału w Miasteczku Modlitewnym przy Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie w dn. 27 lipca - 2 sierpnia 2018r. Odbywać się ono będzie pod hasłem: "Ducha masz? Chcesz?".

Warunkiem udziału w Miasteczku jest wypełnienie poniższego formularza oraz wpłata zaliczki w kwocie 50 zł na poniższe dane:
Pl. Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
Bank PEKAO S.A. 35 1240 5194 1111 0010 7526 3284
w tytule: "Miasteczko Modlitewne 2018 - imię i nazwisko uczestnika"

Koszt udziału w całości wynosi 180 zł, zaś w przypadku nie wzięcia udziału w całości koszt za każdy pojedynczy dzień wynosi 30 zł.


Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz zakresem usług i świadczeń w/w wyjazdu, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam podpisując niniejsze Zgłoszenie.
Jednocześnie oświadczam, że nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich do udziału w ww. wyjeździe.
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych.

Nazwisko i imię *
Your answer
Diecezja/Archidiecezja *
Your answer
Adres *
Your answer
Pesel *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
E-mail *
Your answer
Nocleg *
Czas trwania pobytu *
Informacje o zdrowiu (zdrowy/chory; jeśli chory podać na co i wymienić przyjmowane leki) *
Your answer
UWAGI *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service