EURAVON KAPANIŞ KONFERANSI DEĞERLENDİRME ANKETİ
EURAVON FINAL CONFERENCE EVALUATION QUESTIONAIRE
Mesleğiniz / Occupation: *
Ülkeniz / Country: *
Your answer
Cinsiyetiniz / Gender: *
Your answer
Gönüllü faaliyetlerde bulunuyor musunuz? / Do you participate in voluntary activities? *
Ne kadar zamandır gönüllü faaliyetlerde bulunuyorsunuz? /How long have you been participating in voluntary activities?
Your answer
EURAVON projesi kapanış konferansı ile ilgili aşağıdaki hususlardaki memnuniyet derecenizi belirtiniz: / Please provide your satisfaction level about the EURAVON project final conference: *
Memnun Değilim / Not Satisfied
Memnunum / Satisfied
Çok Memnunum / Very Satisfied
Panel I’in içeriği ve kalitesi / The quality and content of Panel I
Panel II’nin içeriği ve kalitesi / The quality and content of Panel II
Konferansın düzenlendiği yer / Place of the conference
Konferansın süresi / Duration of the conference
Lütfen aşağıdaki ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz: / Please specify your agreement level to the statements below: *
Katılmıyorum / I don’t agree
Kararsızım / I am indifferent
Katılıyorum / I agree
Bu konferansta gönüllülük ile ilgili yeni şeyler öğrendim / I learn new things about voluntarism in this conference.
Konferans genel anlamda benim için yararlı oldu / In general, the conference is useful for me
EURAVON projesinin çıktıları gönüllülü faaliyetler için yararlı olacaktır / The outcomes of EURAVON project will be useful for the voluntary activities
Bu projenin çıktılarını başka insanlarla paylaşmayı düşünüyorum / I think to share the outcomes of this project with other people
Genel olarak EURAVON projesini başarılı olduğunu düşünüyorum / I think, in general EURAVON project is successful
EURAVON projesi ile ilgili başka bir yorumunuz varsa lütfen belirtiniz: / If you have any more comments about EURAVON project please specify:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Semihbitim.com.