แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
1. แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้เข้ารับบริการ อบต.เกาะตาเลี้ยง

2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. ให้กดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
     5 = มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
     4 = มีความพึงพอใจในระดับมาก
     3 = มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
     2 = มีความพึงพอใจในระดับน้อย
     1 = มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย. Report Abuse