แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
1. แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้เข้ารับบริการ อบต.เกาะตาเลี้ยง

2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. ให้กดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
     5 = มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
     4 = มีความพึงพอใจในระดับมาก
     3 = มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
     2 = มีความพึงพอใจในระดับน้อย
     1 = มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย. Report Abuse