Zapis na lekcje pokazowe - zgoda dla Szkoły na kontakt
Drodzy Rodzice,
wypełniając poniższy formularz, potwierdzają Państwo chęć zapisu na lekcje pokazowe oraz otrzymywania od nas informacji o Szkole Early Stage. Bez poniższej zgody nie będziemy mogli przesłać Państwu linku do warsztatów oraz informacji np. o naborze na nasze kursy lub o warsztatach czy lekcjach pokazowych. Prosimy o wypełnienie formularza - w przeciwnym razie nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Pozdrawiam serdecznie,
Agata Skarbek
Early Stage Brzozów

*wymagane
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Wybór lekcji pokazowej *
Wyrażam zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny ze strony Szkoły, na wskazane powyżej dane, w celu przedstawienia oferty na kursy językowe Early Stage. *
Required
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Szkoły na wskazane powyżej dane do celów marketingu pozostałych produktów i usług własnych Szkoły. *
Required
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu oraz danych osobowych Dziecka jest forma Agata Skarbek Usługi Edukacyjne, Stara Wieś 176, 36-200 BRzozów, NIP 6861587866, REGON 380976940 - (Szkoła):
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, przy czym wyłącznie, gdy zgoda taka została udzielona (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO) i w celu w niej wyrażonym. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak niezbędna jest do wykonania celu w niej wskazanego. Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres do końca lutego 2021 r. jednakże w każdym razie nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
2. Masz prawo:
a) o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) żądania od Szkoły dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. F. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego);
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: brzozow@earlystage.p lub w inny dogodny sposób.
3. Szkoła może ujawnić dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym ze Szkołą, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Szkoła wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.
4. Szkoła nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
5. Szkoła informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Google LLC, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Programem Tarcza Prywatności oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Early Stage. Report Abuse