INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS DE MÚSICA A "LA VALL" - Curs 2022-2023
Hola a tots i benvinguts!
Aquí teniu el resum de les propostes musicals a La Vall i el formulari per a fer la inscripció.
 
RESUM DE LES PROPOSTES:
LLAR D’INFANTS:
-PROGRAMA BRESSOL (nascuts entre 2020 - 2021 juny) => 42 euros/mes
Sessió de música en família on cada nadó ve acompanyat de la seva mare/pare
Dia: Pendent confirmar
Horari: 16:30 a 17:15
 
EDUCACIÓ INFANTIL
-  VIOLÍ SUZUKI => 98 euros/mes
Educació infantil  (P3, P4 i P5)
Dimarts/dijous: Franja 15:00 a 16:30
20-30 minuts individuals amb la nena acompanyada del pare/mare + 1 col.lectives al mes
Presentació pels pares del mètode Suzuki => dia i hora a concretar durant la segona quinzena de setembre
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D’ESO
- TALLER VIOLÍ o VIOLONCEL => 59 euros/mes
Dimarts / Franja migdia  
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre
 
- TALLER GUITARRA => 59 euros/mes
Dilluns / Franja migdia  
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre
 
- TALLER SAXO, CLARINET O FLAUTA TRAVESSERA => 59 euros/mes
Dilluns o dimarts / Franja migdia  
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre
 
- TALLER PIANO => 59 euros/mes
De dilluns a divendres / Franja migdia  
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre
 
- ENSEMBLE VOCAL (mínim 4 nenes)=>  34 euros/mes
Dimarts / Franja migdia    
Sessions col·lectives d'una durada de 45 minuts
 
- LLENGUATGE (mínim 5 nenes) => 30 euros/mes (+ 30 Euros - únic pagament llibre curs i accés web materials
Dimecres (nivell 2) - Dijous (nivell 1) / Franja migdia
Ed Primaria
Sessions col·lectives d'una durada de 45 minuts i un mínim de 4 nenes
 
- INSTRUMENT INDIVIDUAL 30 MINUTS => 72 euros/mes
Franja migdia
Assignatura pensada per a totes aquelles nenes que ja fa temps que toquen
 
INFORMACIONS IMPORTANTS:
Reunió amb famílies per presentar el curs:
Data: Finals setembre, pendent confirmar dia a les 20:30h.
Format online a través de la plataforma Zoom (amb link)
Adreçat a totes les famílies interessades per tal de presentar el curs i compartir les informacions
Els mestres contactaran abans de començar el curs amb les famílies per explicar el funcionament i el material que necessiten
 
Calendari i cobraments:
El curs és d'octubre a juny (ambdós mesos inclosos) amb les festes i vacances del calendari escolar
Els cobraments són trimestrals (durant els 15 primers dies del mes) i per domiciliació bancari (3 rebuts l’any: octubre, gener i abril)
 
Per les classes de llenguatge musical:
Cada estudiant necessita per a fer la classe:
el llibre del curs amb el password
ipad o ordinador amb altaveu i càmera
bona connexió wifi
 
Pel que fa a les classes d’instrument:
Si una estudiant no té grup del seu nivell o per motius aliens a l'organització, les classes han de passar a ser individuals, la durada de la classe serà de 20 minuts a la setmana.
En cas de confinament, les classes continuaran en format online.
Cada estudiant ha de portar el seu propi instrument (excepte piano).
Si no teniu encara el vostre instrument, espereu a començar el curs i els mestres us orientaran.
 
Activitats complementàries:
3 audicions a l'any a la Vall en format i horari a determinar
 
La franja de migdies són:
de 1er a 4rt de 13:00 a 13:45h (12:45 per les classes individuals)
de 5è et 6è de 13:45 a 14:40h


PLACES LIMITADES PER RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom i Cognoms de la nena *
Data de naixement *
Curs *
Nom de la tutora a La Vall *
Activitat a la que t'inscrius *
Required
Vas fer música extraescolar a "La Vall" l'any passat? *
Required
Has estudiat música en una Escola de Música? *
En cas afirmatiu indica quina Escola i quins estudis has fet fins ara:
Forma de pagament
Els cobraments es faran per domiciliació bancaria en rebut trimestral  (3 mesos cada rebut i 3 rebuts l'any) que emet El Musical (Bellaterra Música S.L.).
Heu de retornar el full SEPA omplert per mail a info@elmusical.cat. Descarrega't el document SEPA clicant aquí: http://www.elmusical.cat/docs/curs%202015-2016/SEPA_El_Musical.pdf

Nom del titular del compte bancari *
NIF del titular del compte bancari *
IBAN (24 dígits) *
Nom i Cognom dels pares *
E-mail de contacte *
Telèfon de contacte *
Adreça (Carrer, número, porta...) *
Codi postal i Població *
AUTORITZACIÓ ÚS IMATGES
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. Amb l'enviament d'aquest formulari dono el consentiment a El Musical (Bellaterra Música S.L.)
AUTORITZACIÓ ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS (Només omplir si t'apuntes a l'assignatura de LLENGUATGE)
Per fer l'assignatura de Llenguatge Musical els alumnes reben a principi de curs un usuari i una contrassenya per accedir a l'aula virtual d'El Musical (Plataforma per seguir les classes i on hauran d'accedir des de casa si tenen deures). A part també reben el llibre en format físic.

La gestió d'aquests identificadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci en l'àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels seus continguts.
Autorització
Clear selection
Observacions
Informació
Conforme a la llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la societat de la Informació i Comerç electrònic, RGPD (UE) 679/2016, i vigent Llei orgànica 3/2018 de protecció de Dades personals i Garanties drets digitals, l'informem que les seves dades personals s'inclouran en els fitxers titularitat de "EL MUSICAL" (BELLATERRA MÚSICA, S.L.) i es tractaran les dades personals recollides amb les següents finalitats: Contacte, per telèfon i mail, per a la gestió comercial i prestació dels serveis contractats i dades d'accés per al campus virtual.
Aquestes dades es mantindran en aquests fitxers mentre duri la relació comercial, i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats. Les seves dades podran ser cedides a administracions públiques per al compliment d'obligacions legals, i a proveïdors per a la prestació dels nostres serveis. Si en el futur "EL MUSICAL", BELLATERRA MÚSICA, S.L. realitzés altres cessions de dades personals, l'informarà oportunament.
Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i limitació al tractament, aportant còpia del seu DNI a l'adreça postal Ramon Llull, 16, 08193-Bellaterra (Barcelona) o enviat un mail a rgpd@elmusical.cat
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of El Musical. Report Abuse