แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเลี้ยงเซลล์ การเลี้ยงแบคทีเรีย และ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์
ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO17025 จะจัดกิจกรรมการสอนเชิงปฎิบัติการทางด้านอุปการณ์และเครื่องมือแพทย์  ทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ 

1.ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ ในหัวข้อ Cytotoxicity, Hemolysis, Irritation and Sensitization
2.ด้านการเลี้ยงเซลล์ ในหัวข้อ  Cell culture, Cell counting and competency test
3.ด้านการเลี้ยงแบคทีเรีย ในหัวข้อ Basic  Bacteria culture, Microbial purification, Microbial determination

ดังตารางที่แนบด้านล่างนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภาควิชาฯ จึงขอส่งแบบสำรวจความต้องการในการรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Update [19/07/23]
ขอแจ้งให้ทราบว่าหัวข้อการอบรมดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมครบเต็มจำนวนแล้ว
  1. การเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture #9) วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566
  2. ด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ (Biocompatibility #11) วันที่ 12 - 13 กันยายน 2566 
ทางเราจึงได้มีการเปิดหัวข้อด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นมาในวันที่ 28-29 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 062-598-8744
E-mail : biocompattestinglab@gmail.com
line : @biocompatlab
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
หัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมอบรม (หากต้องการเข้าร่วมมากกว่า 1 หัวข้อ เลือก "ส่งคำตอบเพิ่มอีก" หลังจากส่งคำตอบ) 
*
ชื่อบริษัท/ หน่วยงาน *
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 1 *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 2
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 3
เบอร์โทร *
ท่านที่ประสงค์จองที่จอดรถ โปรดระบุทะเบียนรถ *
ผู้เข้าร่วมแพ้อาหารหรือไม่ แพ้อาหารชนิดใด *
ท่านทราบข้อมูลการอบรมจากช่องทางใด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy