Registrácia ne Tréning hodnotiteľov 25.02.2015 je z kapacitných dôvodov ukončená.