Žádost o vystavení potvrzení o daru
Tento formulář slouží jako podklad pro vystavení potvrzení o daru pro daňové účely. Bez vyplnění všech následujících údajů není možné potvrzení o daru vystavit. Vystavené potvrzení o daru Vám bude zasláno na Vámi  vyplněný e-mail a to vždy nejpozději do 31.1. roku následujícího po roce, kdy jsme od Vás dar obdrželi.

Podmínky uplatnění daru dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Fyzické osoby:

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, toto neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu vždy odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Právnické osoby:

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně, toto neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Název firmy
Vyplňte pouze v případě, že dar byl poskytnut právnickou osobou, v opačném případě ponechte bez odpovědi.
Vyplňte pouze v případě, že dar byl poskytnut právnickou osobou, v opačném případě ponechte bez odpovědi.
DIČ
Vyplňte pouze v případě, že dar byl poskytnut právnickou osobou, v opačném případě ponechte bez odpovědi.
Titul
Jméno *
Příjmení *
Adresa trvalého bydliště / sídla firmy *
V případě fyzických osob vyplňte adresu trvalého bydliště, u právnických osob vyplňte sídlo firmy. Vždy uveďte prosím kompletní adresu, tj. ulici, č. popisné, PSČ, Město
Číslo účtu dárce *
Uveďte číslo účtu, ze kterého byl dar zaslán, a to včetně kódu banky
Číslo účtu, kam byl dar zaslán *
Částka *
Zde uveďte výši Vámi zaslaného daru.
Variabilní symbol *
Uveďte prosím variabilní symbol, pod kterým byl dar zaslán. V případě, že byl dar zaslán bez uvedení variabilního symbolu, vyplňte X.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. Report Abuse