Опитування науково-педагогічних працівників
Викладачів, що забезпечують ОПП "Туризм", бакалавр.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Анкета опитування НПП  щодо якості змісту, реалізації та вдосконалення ОПП "Туризм", Хмельницький національний університет
Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування».
Спеціальність - 242 «Туризм».
Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський).
Шановні науково-педагогічні працівники, прошу надати відповіді  щодо якості змісту освітньої програми та процесу її реалізації.

Факультет, на якому Ви працюєте? *
Кафедра, на якій Ви працюєте? *
Ваша роль на освітній програмі (гарант, член проєктної групи, викладач групи забезпечення (викладаєте на ОПП)? *
Чи відповідають, на Вашу думку, цілі ОПП "Туризм" місії та Стратегії розвитку Хмельницького національного університету? *
Цілі ОПП "Туризм" та програмні результати навчання визначені з урахування пропозицій і потреб зовнішніх стейкхолдерів (зацікавлених сторін)? *
Required
Цілі ОПП та програмні результати навчання визначені з урахування пропозицій і потреб внутрішніх стейкхолдерів (зацікавлених сторін)? *
Required
Цілі ОПП та програмні результати навчання визначені з урахуванням? *
Required
Чи відповідають, на Вашу думку, програмні результати навчання, визначені в ОПП, таким документам? *
Required
Як реалізуєте студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи для здобувачів, які навчаються на ОПП? *
Required
Як формуєте соціальні навички (Soft skills) у здобувачів вищої освіти при викладанні дисципліни? *
Required
Чи існує на ОПП по Вашій дисципліні практика визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності? *
Required
Як реалізується практика визнання результатів навчання здобувачів, отриманих у неформальній освіті, при викладанні Вами дисципліни? *
Required
Як Ви інформуєте здобувачів ОПП про можливі варіанти неформальної освіти по дисципліні? *
Required
Як Вами здійснюється інформування здобувачів вищої освіти про цілі, зміст і програмні результати навчання, критерії оцінювання з дисципліни? *
Required
Як поєднуєте навчальну і наукову діяльності за Вашою дисципліною на ОПП? *
Required
Як оновлюєте зміст дисципліни, яку Ви викладаєте на ОПП? *
Required
Чи цікавитеся Ви думкою стейкхолдерів під час оновлення змісту навчальних дисциплін, які Ви викладаєте? *
Required
У які терміни і у який спосіб Ви доводите здобувачам ОПП інформацію про форми підсумкових контрольних заходів (іспит, залік) та критерії оцінювання результатів навчання з дисципліни? *
Required
Які засоби контролю дозволяють перевірити результати навчання здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни, яку Ви викладаєте на ОПП? *
Required
У який спосіб Ви забезпечуєте об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів ОПП в межах дисципліни під час підсумкового контролю? *
Required
Які процедури забезпечення якості вищої освіти дозволяють гарантувати високу якість вивчення дисципліни? *
Required
До яких видів академічної відповідальності може бути притягнутий здобувач вищої освіти за порушення доброчесності у межах дисципліни, яку Ви викладаєте? *
Required
Які Ваші конкурентні переваги щодо права викладання навчальної дисципліни на цій ОПП? *
Required
Чи залучаєте Ви до читання свого курсу зовнішніх стейкхолдерів? *
Required
Який вид підвищення кваліфікації Ви пройшли впродовж поточного навчального року для удосконалення педагогічної майстерності та фахової компетентності за дисципліною, яку викладаєте на ОПП? *
Required
Які засоби стимулювання Вашої професійної активності застосовувалися в університеті впродовж поточного навчального року? *
Required
Яке навчально-методичне забезпечення використовується Вами під час викладання навчальної дисципліни? *
Required
Чи враховуєте Ви пропозиції внутрішніх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, адміністрації) щодо покращення змісту та викладання дисциплін, які викладаєте? *
Required
Як дізнаєтеся думку здобувачів вищої освіти щодо змісту та актуальності навчальної дисципліни, яку Ви викладаєте на ОПП? *
Required
Чи достатньою є матеріально-технічна база для формування компетентностей та програмних результатів навчання, що передбачені дисципліною, яку Ви викладаєте на ОПП? *
Ваші відповіді важливі для нас і будуть використані для вдосконалення якості забезпечення ОПП, тому можете вказати своє ПІБ та дисципліни щодо яких ділитесь враженням. Дякую за участь в опитуванні!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy