Информация за деца и ученици със СОП на територията на област Варна- ЦСОП - с.Кривня
Настоящият формуляр се изготвя в изпълние на Правилника за дейността на РЦПППО - Варна.
1. ЦСОП *
2.Населено място *
3.Деца/ученици със специални образователни потребности от детските градини и училищата, които се обучават в групи на ЦСОП.(вписват се трите имена на деца/ученици, които се обучават в групи на ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кривня.) *
4.Ресурсни учители и други специалисти, назначени в ЦСОП които осъществяват допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.(вписват се трите имена и длъжност на педагогическите специалисти, членове на ЕПЛР, назначени в детската градина/училището. В случай, че няма лица от посочената категория, моля напишете „0“) *
5.Помощници на учителя назначени в детската градина/училището.(Вписват се трите имена. В случай,че няма лица от посочената категория, моля напишете „0“) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy