แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 3 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ต้องเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ เป็น ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)

ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมด้วยครับ
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนโทรแจ้งได้ที่คุณสิทธิชัย เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
ระบุรหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถเข้าดูรหัสได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2017_Camp3Detail
Your answer
1.2 ชื่อผลงาน
ระบุชื่อผลงานตามที่แจ้งมาใน Proposal ล่าสุด ของการพัฒนาต่อยอด
Your answer
1.3 ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด
Your answer
1.4. จังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
Your answer
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้สิทธิ์ในแต่ละทีม สามารถเข้าร่วมได้ไม่เกิน 7 ท่าน คือ ผู้พัฒนา 6 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ทั้งนี้ รายชื่อของผู้พัฒนาทั้งหมดต้องยังคงตรงกับรายชื่อที่แจ้งมาใน Proposal ตัวล่าสุดที่ส่งไว้ในค่าย Workshop2 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2017_Camp3Detail
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.4 ผู้พัฒนาร่วม 3
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.5 ผู้พัฒนาร่วม 4
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.6 ผู้พัฒนาร่วม 5
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.7 อาจารย์ที่ปรึกษา
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. การเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ
กรุณาเลือกวันที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้จริงๆ กรณีมีเหตุความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ครบตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ รบกวนติดต่อแจ้งผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ด้วยครับ
3.1 วันที่เดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms