แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 3 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ต้องเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ เป็น ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)

ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมด้วยครับ
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนโทรแจ้งได้ที่คุณสิทธิชัย เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" *
ระบุรหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถเข้าดูรหัสได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2017_Camp3Detail
Your answer
1.2 ชื่อผลงาน *
ระบุชื่อผลงานตามที่แจ้งมาใน Proposal ล่าสุด ของการพัฒนาต่อยอด
Your answer
1.3 ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด *
Your answer
1.4. จังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษา *
Your answer
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้สิทธิ์ในแต่ละทีม สามารถเข้าร่วมได้ไม่เกิน 7 ท่าน คือ ผู้พัฒนา 6 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ทั้งนี้ รายชื่อของผู้พัฒนาทั้งหมดต้องยังคงตรงกับรายชื่อที่แจ้งมาใน Proposal ตัวล่าสุดที่ส่งไว้ในค่าย Workshop2 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2017_Camp3Detail
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ค) ชื่อเล่น *
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.4 ผู้พัฒนาร่วม 3
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.5 ผู้พัฒนาร่วม 4
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.6 ผู้พัฒนาร่วม 5
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.7 อาจารย์ที่ปรึกษา
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ค) ชื่อเล่น *
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา *
3. การเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ
กรุณาเลือกวันที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้จริงๆ กรณีมีเหตุความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ครบตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ รบกวนติดต่อแจ้งผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ด้วยครับ
3.1 วันที่เดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms