SET 7 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yangbertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut ? *
1 point
2 Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas ? *
1 point
3 Mengapakah negara kota Athens dan Corinth memberi tumpuan kepada aktiviti perdagangan? *
1 point
4 Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran dalam sistem republik Rom? *
1 point
5 Dalam kerajaan awal Asia Tenggara, rakyat biasa takut untuk menderhaka kepada raja. Mengapakah mereka bersikap demikian? *
1 point
6 Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja. *
1 point
Captionless Image
7 Setelah menerima wahyu yang kedua Nabi Muhammad SAW mula merancang untukmenyebarkan Islam.Apakah strategi yang digunakan oleh baginda untuk menyebarkan ajaran Islam? *
1 point
Dialog di bawah mungkin berlaku di antara pemimpin Quraisy di Makkah.Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad SAW? *
1 point
Captionless Image
9 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW padatahun 622 Masihi ? *
1 point
10 Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiah dimeterai, orang Quraisy Makkah mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah. Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? *
1 point
11 Pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, seseorang khalifah dilantik melalui sistem syura. Apakah kebaikan sistem tersebut ? *
1 point
12 Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam. Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut ? *
1 point
13 Tokoh berikut membincangkan tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
14 Bagaimanakah pertapakan Islam di Brunei menyebabkan pengislaman wilayah di sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan Mindanao? *
1 point
15 Jadual berikut menunjukkan gelaran yang digunakan di Tanah Melayu setelahkedatangan Islam. *
1 point
Captionless Image
16 Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka ? *
1 point
17 Portugal dan Sepanyol bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Bagaimanakah persaingan tersebut dapat diselesaikan? *
1 point
18 Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain padaabad ke-18? *
1 point
Captionless Image
19 Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah ? *
1 point
20 Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu ? *
1 point
21 Mengapakah negara berikut menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke-19? - CHina - India *
1 point
22 British telah memperkenalkan jawatan berikut di Tanah Melayu pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 untuk menasihati sultan dalam pentadbiran. Apakah jawatan tersebut? *
1 point
Captionless Image
23 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal ? *
1 point
24 Peristiwa di bawah berlaku di negeri Perak.Apakah kesan peristiwa tersebut? *
1 point
Captionless Image
25 Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20? *
1 point
26 Mengapakah negara bangsa yang wujud pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka sangat digeruni oleh kerajaan lain di Kepulauan Melayu? *
1 point
27 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu. *
1 point
Captionless Image
28 Rajah di bawah berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946. *
1 point
Captionless Image
29 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem pemerintahan beraja di Tanah Melayu ? *
1 point
30 Antara yang berikut, manakah jenis kerakyatan yang telah diterima dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ? *
1 point
Captionless Image
31 Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan yang dilakukan sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
32 Pada bulan September 1965, Jeneral Soeharto telah menggulingkan Presiden Soekarno di Indonesia. Apakah kesan tindakan tersebut terhadap Malaysia? *
1 point
33 Rajah di bawah menunjukkan dua corak pemerintahan negara demokrasi *
1 point
Captionless Image
34 Rajah berikut merujuk bidang kuasa kerajaan Persekutuan. *
1 point
Captionless Image
35 Gambar di bawah menunjukkan Jata Negara, Negara kita, Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36 Dalam mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara kerajaan memperkenalkan program pembangunan In Situ. Bagaimanakah program ini dilaksanakan? *
1 point
37.X dalam rajah di bawah merujuk kepada *
1 point
Captionless Image
38 Perang Dunia Kedua telah membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Apakah maksud Perang Dingin? *
1 point
39 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia Tahap 1. *
1 point
Captionless Image
40 Jadual di bawah berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC ) *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy