Enquesta sobre hàbits de consum audiovisuals


L'objectiu d'aquesta enquesta és el següent:

1. Conèixer la valoració que fan els menors sobre:
- continguts especialment dissenyats i dirigits a ells que actualment s'emeten a la televisió
- continguts que demanden els menors i que no s'emeten actualment
2. Conèixer els seus hàbits a Internet (xarxes socials i ús d'altres plataformes com YouTube o visionats gratuïts online de sèries i pel·lícules)
3. Conèixer els seus hàbits amb el mòbil: connectivitat a Internet i per a què l’utilitzen
4. Videojocs: quines plataformes utilitzen, continguts dels jocs


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question