Llista de comprovació final de la Fase de planificació i documentació
Aquesta llista t’ajudarà a verificar si has fet totes les tasques que implica l’elaboració de la fase de planificació i documentació del Treball de recerca (TR). És important que, en cada fase, revisis els ítems i marquis aquells que ja has acomplert de manera satisfactòria.
Fase planificació
1.Tinc clars els criteris del TR *
1 point
2. Ja he escollit el tema del TR *
1 point
3. He fixat els objectius del TR *
1 point
4. Tinc clara la metodologia més adequada per fer el TR *
1 point
5. Hi he posat un títol, encara que sigui provisional *
1 point
Fase documentació
6. He cercat informació adequada a les característiques i necessitats del treball *
1 point
7. He seleccionat, entre la informació recollida, aquella més significativa *
1 point
8. Tinc organitzada, estructurada en temes i subtemes, la informació llegida en les diferents fonts (fitxes, subratllat, anotacions al marge) *
1 point
9. Tinc buits d’informació? *
1 point
10. He anotat totes les fonts (llibres, articles, etc…) d’on he extret informació per tal de posar-los després a la bibliografia *
1 point
Submit
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service