แบบแสดงความคิดเห็นในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสอบถามนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาเข้าใช้งานเว็บไซต์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ จะได้นำข้อมูล/ข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุง

ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ช่วงอายุ *
ผู้ใช้งาน : อาชีพ *
สิ่งที่ท่านให้ความสนใจในเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เลือกได้มากกว่า 1 *
Required
คำชี้แจ้ง โปรดใส่ระดับความพอใจ ในช่องใดช่องหนึ่งที่ท่านเห็นว่าใกล้เคียง ตรงกับความเห็นหรือความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ให้คะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง ,4 = มาก ,5 = มากที่สุด
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ *
1
2
3
4
5
1.ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network)
2. ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
3 รูปแบบเว็บไซต์ มีความเป็นหมวดหมู่อ่านง่าย
4.ภาพรวมในการเข้าใช้งาน
สิ่งที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติมในเว็บไซต์
Your answer
คำแนะนำอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms