แบบสอบถามการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการใช้บริการในครั้งนี้ และนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
1. รหัสนักศึกษา *
Your answer
2. เพศ *
โปรดเลือกเพศของท่าน
3. ระดับการศึกษา *
โปรดเลือกระดับชั้นปีที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
4. ระดับชั้นปีการศึกษา *
โปรดเลือกระดับชั้นปีที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
5. คณะ *
โปรดเลือกคณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms