Integrovaná strategie území MAS Dolnobřežansko
1. Uveďte prosím, jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života v obci, ve které bydlíte. Označte prosím jednu z možností z nabídky:
velmi nespokojen
spíše nespokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše spokojen
velmi spokojen
nevím
Pracovní místa, zaměstnanost
Kvalita podnikatelského prostředí, podpora podnikání
Nabídka vhodných ploch pro podnikání
Kvalita místních škol
Kapacita základních škol
Kapacita mateřských škol
Dostupnost zdravotní péče
Kvalita zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
velmi nespokojen
spíše nespokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše spokojen
velmi spokojen
nevím
Nabídka možností kulturního vyžití
Nabídka možností venkovního sportovního vyžití
Nabídka možností vnitřního sportovního vyžití
Komunitní život
Zatížení obce silniční dopravou
Fyzický stav silnic
Fyzický stav chodníků
Fyzický stav veřejných prostranství
Čistota veřejných prostranství
velmi nespokojen
spíše nespokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše spokojen
velmi spokojen
nevím
Fungování veřejné dopravy
Možnosti parkování v místě Vašeho bydliště
Možnosti cyklistické dopravy
Technická infrastruktura (vodovody, kanalizace)
Kvalita a cena bydlení
Možnosti nové výstavby rodinných domů
Možnosti nové výstavby bytových domů
Rozsah a stav zeleně
Systém sběru a odvozu odpadu
velmi nespokojen
spíše nespokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše spokojen
velmi spokojen
nevím
Kvalita ovzduší
Bezpečnost
Velké projekty vědy a výzkumu (ELI, HILASE)
Kvalita práce obecního úřadu
2. Uveďte prosím, co by se mělo v obci, v níž bydlíte, prioritně změnit - problémy obce:
Your answer
3. Z následující nabídky prosím vyberte nejvýše 6 oblastí, na které by podle Vašeho názoru měly směřovat dotace pro řešení problémů obce, v níž bydlíte:
4. Mikroregion Dolnobřežansko má rovněž speciální zájem poznat potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. Vyberte prosím možnost, která nejlépe odpovídá Vašemu postoji k využití následujících druhů sociálních služeb.
Využívám
Nevyužívám, ale chybí zde
Nevyužívám a nechybí zde
Služby poskytované seniorům v jejich domácím prostředí (např. pečovatelská služba)
Osobní služby pro zdravotně postižené (např. osobní asistence, doprovod)
Pobytové/lůžkové služby pro seniory (např. domovy pro seniory)
Pobytové/lůžkové služby pro zdravotně postižené (např. speciální domovy)
Nabídka sociálně-aktivizačních služeb pro seniory (např. volnočasové aktivity)
Nabídka sociálně-aktivizačních služeb pro mládež (např. volnočasové aktivity)
Využívám
Nevyužívám, ale chybí zde
Nevyužívám a nechybí zde
Psychologické a sociální poradenství, pomoc pro řešení nepříznivé sociální situace
Nabídka služeb terénní práce pro osoby požívající návykové látky
Pomoc při hledání zaměstnání pro nezaměstnané a zdravotně postižené
Nabídka bydlení pro sociálně slabé a zdravotně postižené
Pokud využíváte některý typ sociální služby, uveďte prosím, kdo je jejím poskytovatelem:
Your answer
5. Vyberte prosím kategorii Vašeho věku:
6. Uveďte prosím Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
7. Uveďte prosím Vaše pohlaví:
8. Uveďte prosím, zda Vaše domácnost patří do kategorie rodiny s nezletilými dětmi:
9. Vyberte prosím obec, kde bydlíte:
10. Uveďte prosím, jak dlouho v obci bydlíte:
V případě Vašeho zájmu o další spolupráci při přípravě Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko (např. účast na jednání pracovních skupin) nebo při plánování sociálních služeb prosím uveďte kontaktní údaje na Vaší osobu:
Your answer
Na závěr nezapomeňte odeslat formulář kliknutím na tlačítko níže. Děkujeme.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service