ANKIETA
Poniższa ankieta skierowana jest do środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami. Jej celem jest rozeznanie potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami.
1. Czy jest Pan/Pani rodzicem (lub opiekunem prawnym) dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), autyzmem lub sprzężeniami?
2.Czy Pana/Pani syn/córka (lub podopieczny) korzysta ze środowiskowego systemu wsparcia ( np.: WTZ, ŚDS, DDPS)?
3. Czy Pana/Pani dziecko (podopieczny) korzysta ze wsparcia w ramach systemu edukacji?
4.Czy Pan/Pani jest za utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy? Czy osoba z niepełnosprawnością będąca pod Pana/Pani opieką zostanie do niego zapisana?
5. Miejsce Pana/Pani zamieszkania (nazwa miejscowości)* :
Your answer
6. Czy byłby/byłaby Pan/Pani gotowy/a skierować swoje dziecko (podopiecznego) do ŚDS w Piekarach Śląskich?
7.Kontakt do Pana/Pani (Facebook/e-mail/ numer telefonu)*
Your answer
(*Przekazanie danych jest dobrowolne. Dzięki nim będziemy mogli ocenić potrzebę utworzenia ŚDS dla dorosłych z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężeniami oraz informować Pana/Panią o wynikach naszej ankiety).
Klauzula Informacyjna Stowarzyszenia „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” dalej RODO) oraz ustawa dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018poz. 1000 z późniejszymi zmianami) :

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – miejsca zamieszkania, Facebooka, numeru telefonu, adresu e-mail przez Stowarzyszenie „Pomocni” z siedzibą w Ożarowicach, ul. Sportowa 1 (dalej: „Stowarzyszenie”).

- niniejszym Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, że: Administratorem moich danych osobowych to: Stowarzyszenie „Pomocni” na rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin z siedzibą: 42-625 Ożarowice,
ul. Sportowa 1, e-mail pomocni.ozarowice@gmail.com, tel. 881 403 768.

- wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą: 41-949 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 w celu rozeznania potrzeb powołania ŚDS.

- Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rozeznania potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz poinformowania mnie o wynikach ankiety rozeznającej potrzebę utworzenia ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami.

- Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a mianowicie mojej dobrowolnej zgody.

- Dane będą przechowywane przez Stowarzyszenie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych nie jest warunkiem prawnym ani umownym, oznacza to, że nie jestem zobowiązana/y/ do ich dostarczenia. Brak podania danych spowoduje brak informacji o potrzebie powołania ŚDS / wynikach ankiety rekrutacyjnej opracowanej przez Stowarzyszenie. Dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich realizujących niektóre usługi techniczne- w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz do MOPR w Piekarach Śląskich.

- Stowarzyszenie nie przekaże moich danych do krajów spoza UE ani do organizacji międzynarodowej.

- Będę miał/a/ prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, chyba że będzie istniała inna podstawa do ich przetwarzania. Skuteczne wycofanie zgody spowoduje skrócenie czasu przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w kwestii przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem. Na warunkach określonych w art. 15–21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mam prawo dostępu do danych, prawa do otrzymania ich kopii, prawo do wprowadzania poprawek, prawo do żądania usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przekazania danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy