Ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες

Το ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου Erasmus + "LET'S EAT TOGETHER,EVERYBODY AROUND THE TABLE”, και συγκεκριμένα για την ανάγκη να εκτιμηθούν οι διατροφικές συνήθειες των οικογενειών των παιδιών που συμμετέχουν στο έργο.
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των γονέων :

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question