Ogólnopolskie konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”
Wypełnienie poniższego formularza jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uczestników na ogólnopolskie konferencje online w działaniach szkoleniowych „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”, które są adresowane do przedstawicieli organizacji prowadzących Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie ul. Niecała 4/5a.

KONFERENCJE ZAKOŃCZONE SĄ OTRZYMANIEM ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH UCZESTNICTWO.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU CAŁEJ POLSKI 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 783 510 310
e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl


Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dysponent Funduszu Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”. Oświadczamy, że obowiązki współadministratora danych osobowych będziemy wykonywać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanym dalej: rozporządzeniem RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji działań zaplanowanych w projekcie oraz w celach statystycznych i ewaluacyjnych, a także przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu w celach statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:
https://stowarzyszeniebonafides.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH.pdf

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Prosimy o powtórzenie adresu e-mail.  
Imię i nazwisko *
Miejsce pracy *
Prosimy o podanie pełnej nazwy instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Adres miejsca pracy *
Prosimy o podanie dokładnego adres instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Stanowisko *
Prosimy o podanie stanowiska, na którym Pan/i pracuje. Podanie tej informacji jest wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu.
Telefon *
Prosimy o podanie swojego (osobistego) numer telefonu, pod którym będziemy mogli się z Panią/ Panem  kontaktować celem potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Prosimy o wskazanie terminu konferencji, w którym chce Pan/i wziąć udział:
Warsztaty odbywają się z podziałem na województwa.
„Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” (konferencja 1 dniowa online) *
Województwo *
Prosimy o wskazanie województwa, na terenie którego Pan/i pracuje
Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem? *
Pokrzywdzenie przestępstwem rozumiane szeroko, tj. uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo niewymienione wyżej.
Czy kiedykolwiek brała Pani/brał Pan udział w szkoleniu/konferencji online? *
Z jakiej aplikacji/platformy wówczas Pan/Pani korzystał/korzystała? *
Required
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o naszych przyszłych działaniach szkoleniowo - badawczych? *
Czy wyraża Pan/i zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera? *
Dziękujemy za zgłoszenie!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy