เหตุการณ์ปัจจุบัน 2
อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปีใด *
1 point
7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562 มีการรณรงค์ตามข้อใด *
1 point
บัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแบบต่างๆ” เป็นคำอวยพรจากบุคคลในข้อใด *
1 point
ประเทศไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันใด *
1 point
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 จัดขึ้นในวันใด *
1 point
ภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุน หมูอยู่ยั่งยืน” พร้อมข้อความพรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า “ให้คนไทยใช้ปัญญา ในการพิเคราะห์สิ่งต่างๆ” เป็นคำอวยพรจากบุคคลในข้อใด *
1 point
ประเทศไทยจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันใด *
1 point
7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562 ตรงกับวันใด *
1 point
ชื่อ-สกุล *
บุคคลใดคือคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม *
1 point
บริเวณใดของไทยที่นิตยสารไทม์ส (Times) เคยยกย่องให้เป็น “ปอดกลางเมือง” ที่ดีที่สุดของเอเซีย *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy