טופס לתלמידי התואר השני למסלול בלי תיזה: דו"ח בחינה מסכמת

כל תלמידי התואר השני במסלול ללא תיזה חייבים למלא טופס זה, לאחר סיום בחינת הגמר
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question