ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ สำนักงานขนส่ง
เพื่อการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
หน่วยงานที่รับบริการ
Clear selection
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
การประเมินผล
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำและให้คามช่วยเหลือได้
เจ้าหน้าที่บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
Clear selection
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบริการเป็นระบบ ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็
ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
มีที่นั่งพักไว้สำหรับผู้มาติดต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัยช่วยให้การบริการ รวดเร็วยิ่งขึ้น
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง,หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,น้ำดื่ม ฯลฯ ไว้รอ
Clear selection
ข้อเสอนแนะทั่วไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy