Hebreu 2012-2013. Inscripció

Enguany, l'Institut d'Estudis Nahmànides ha programat un curs de nivell bàsic i un seminari d'especialització:

<b>Les lletres de l'Alefat</b> (nivell inicial):
Dies i horaris: Dimecres, de 16 a 19:30h (30 hores lectives)
Període: del 3 d'octubre de 2012 al 16 de gener de 2013
Preu: 60 euros

<b>La llengua d'Israel</b> (curs de perfeccionament):
Dies i horaris: dimecres de 4 a 7 de la tarda (60 hores lectives)
Període: de febrer a juny de 2013
Preu: 120 euros

<b>Seminari de llengua hebrea</b> (nivell avançat):
Dies i horaris: El tercer dissabte de cada mes, de 10 a 14 h (36 hores lectives)
Període de realització (3 trimestres):
a) d'octubre a desembre 2012: hebreu de parla quotidiana
b) de gener a març 2013: textos antics i medievals
c) d'abril a juny de 2013: poesia i traduccions
Preu: 30 euros per trimestre

Per inscriure-us al curs o al seminari, ompliu el següent formulari i feu l'ingrés a nom del Patronat Call de Girona, al compte número
<u>2100 0002 59 0201533381</u> (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)
<b>És imprescindible que feu constar com a concepte d'ingrés la paraula 'HEBREU', seguida del vostre nom i cognoms.</b>

Organitza: Patronat Call de Girona
Col·labora: Ajuntament de Girona

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè l'incorporin a un fitxer automatitzat del Patronat Call de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment al Patronat Call de Girona o mitjançant l'adreça de correu callgirona@ajgirona.cat.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question