แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โปรดกรอกแบบฟอร์มก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน
๑. ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอใช้ *
๒. ตำแหน่ง *
๓. หน่วยงาน *
๔. กลุ่ม *
๕. โทรศัพท์ (ติดต่อประสานงาน) *
๖.๑ วันที่จัดประชุม ตั้งแต่วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
๖.๒ ประชุมถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
๗.๑ เวลาใช้งาน (เริ่มการประชุม) *
Time
:
๗.๒ เวลาใช้งาน (สิ้นสุดการประชุม) *
Time
:
๘. สถานที่จัดประชุม *
๙. จำนวนผู้เข้าร่วม *
๑๐. เรื่อง/หัวข้อในการประชุม *
๑๑. ประธานการประชุม *
๑๒. E-mail
๑๓. ระบบประชุมทางไกลที่ขอใช้ *
๑๔. รหัสผ่านเข้าห้องประชุม (ไม่เกิน ๘ ตัว) *
๑๖. รูปแบบการนำเสนอ (ผู้จัดประชุม) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy