ขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์
วันที่ทำรายการ *
MM
/
DD
/
YYYY
ยศ ชื่อ-สกุล (ยศแบบเต็ม เช่นร้อยเอกหญิงดวงใจ หรือ นางสาวดวงใจ) *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขอารบิก) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เงินเดือนระดับ (ข้าราชการ) (เช่น น/ป/ส/พ) (**ถ้าไม่มีให้ข้าม)
Your answer
ตัวเลขระดับชั้นเงินเดือน (เช่น ป.1 **กรอกแค่ 1 เท่านั้น)(**ถ้าไม่มีให้ข้าม)
Your answer
ชั้นเงินเดือน (เช่น 24 **ถ้าไม่มีให้ข้าม)
Your answer
1.เงินเดือน เดือนละ *
Your answer
2.เงินประจำตำแหน่ง
Your answer
3.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Your answer
4.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคาว
Your answer
5.เงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
Your answer
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)
Your answer
7.รายการอื่นๆ (เช่น ค่าตอบเเทนลูกจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี)
Your answer
7.1 กรณีข้อ 7 ไม่ว่างให้กรอก จำนวนเงิน
Your answer
8.เบอร์โทรภายใน เลข 3 ตัว
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service