ขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์สามารถขอได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายการเงินจะ
ปิดรอบทุกเวลา 14.00น. เพื่อทาการออกหนังสือรับรองเงินเดือน และสามารถมารับได้วันถัดไป
(กรุณากรอบข้อมูลให้ถูกต้องหากกรอบข้อมูลผิดไม่สามารถเเก้ไข้ข้อมูลได้)
ยศ ชื่อ-สกุล (ยศแบบเต็ม เช่นร้อยเอกหญิงดวงใจ หรือ นางสาวดวงใจ) *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขอารบิก) *
ตำแหน่ง *
เงินเดือนระดับ (ข้าราชการ) (เช่น น/ป/ส/พ) (**ถ้าไม่มีให้ข้าม)
ตัวเลขระดับชั้นเงินเดือน (เช่น ป.1 **กรอกแค่ 1 เท่านั้น)(**ถ้าไม่มีให้ข้าม)
ชั้นเงินเดือน (เช่น 24 **ถ้าไม่มีให้ข้าม)
1.เงินเดือน เดือนละ *
2.เงินประจำตำแหน่ง
3.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคาว
5.เงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)
7.รายการอื่นๆ (เช่น ค่าตอบเเทนลูกจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี)
7.1 กรณีข้อ 7 ไม่ว่างให้กรอก จำนวนเงิน
8.เบอร์โทรภายใน เลข 3 ตัว
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy