แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย หรือเติมคำในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลจริงที่สุด
หลักสูตร *
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดการข้อร้องเรียน
2.1 ท่านเคยแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่องที่ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ หรือไม่ *
กรณีเคยแจ้งข้อร้องเรียนโปรดระบุ
Your answer
2.2 ท่านคิดว่าระบบแจ้งข้อร้องเรียนที่มีอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ *
2.3 หากท่านเห็นว่าระบบการแจ้งข้อร้องเรียนเดิมไม่เหมาะสม ท่านคิดว่าควรมีการแจ้งผ่านโดยใช้ช่องทางใด (ตอบเฉพาะท่านที่คิดว่าระบบที่มีอยู่ไม่มีความเหมาะสม)
กรณีเห็นควรมีการแจ้งผ่านช่องทางอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของท่านต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจของท่านต่อระบบจัดการข้อร้องเรียน
ความพึงพอใจของท่านต่อผลจากการจัดการข้อร้องเรียน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service