Zgłoszenie referatu lub posteru na XIII ogólnopolską konferencję z cyklu “Ekologia Humanistyczna” pt. “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”, (Warszawa – UKSW, 16-17.10.2019)
KALENDARZ KONFERENCJI:
06.05.2019 - koniec zgłaszania propozycji referatów i posterów (abstraktów)
01.06.2019 - informacja ze strony organizatorów na temat kwalifikacji referatów i posterów do prezentacji podczas konferencji
10.09.2019 - rozpoczęcie rejestracji uczestnictwa w konferencji (nie dotyczy osób, których referaty i postery zostały zakwalifikowane do prezentacji)
10.10.2019 - koniec rejestracji
16.10.2019 - sesja referatowa na UKSW
17.10.2019 - sesja terenowa w Kampinoskim Parku Narodowym

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (środa - sesja referatowa), Kampinoski Park Narodowy (czwartek - sesja terenowa)
TERMIN: środa-czwartek, 16-17 października 2019, rozpoczęcie w środę o godz. 9.30
OPŁATY: udział w konferencji jest bezpłatny
JĘZYK WYSTĄPIENIA: polski
DŁUGOŚĆ WYSTĄPIEŃ: 20 min.
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: są mile widziane ale nie są konieczne
ROZMIAR POSTERU: 70x100 cm
PUBLIKACJA: Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej w Wydawnictwie Instytutu Badawczego Leśnictwa (80 pkt.)

INFORMACJE OGÓLNE: Warunkiem prezentacji referatu i posteru podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszeń, organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI można uzyskać odwiedzając stronę konferencji - https://ieib.edu.pl/2018/07/28/przyroda-wyzwaniem-dla-kultury-spolecznosci-lokalne-wobec-obszarow-chronionych/ lub kontaktując się bezpośrednio z organizatorami: ekofilozofia.uksw@gmail.com

Email address *
Dane prelegenta
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Tytuł / stopień naukowy *
Pełna nazwa uczelni / Instytucji *
Your answer
Nazwa wydziału uczelni / działu instytucji
Your answer
RODO - chronimy dane osobowe
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, które udostępniam w niniejszym formularzu na potrzebę organizacji konferencji i oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych zawartą w Klauzuli Informacyjnej UKSW dostępnej na witrynie internetowej: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/ochrona-danych-osobowych. Ponadto wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w tym formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu niniejszej konferencji na potrzeby kontynuowania współpracy naukowej z Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW, w tym otrzymywania informacji o organizacji konferencji i spotkań naukowych. Brak zgody pociąga za sobą rezygnację z udziału w konferencji.
*
Required
Autorem/Autorami referatu jest jedna osoba/zespół autorów
Gdy referat zgłaszany jest przez zespół autorów organizatorzy proszą o podanie podstawowych informacji o wszystkich członkach zespołu.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service