Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καθίσταται διαρκώς περισσότερο αναγκαία, λόγω των δημογραφικών αλλαγών που παρατηρούνται ανά τον κόσμο. Ο πλανήτης μας τα τελευταία χρόνια είθισται να περιγράφεται ως ένα «παγκόσμιο χωριό», στα πλαίσια του οποίου αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η διαρκής μετακίνηση των πληθυσμών. Το γεγονός αυτό επηρεάζει εκτός των άλλων πτυχών και την εκπαίδευση, καθώς ως παιδαγωγοί καλούμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής / εθνικής και θρησκευτικής προέλευσης.
Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να καταγράψει τις απόψεις σας καθώς και τις πολιτικές που εφαρμόζονται από το σχολείο σας, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος καλείστε να απαντήσετε σε δημογραφικού περιεχομένου ερωτήσεις. Το δεύτερο μέρος έχει ως στόχο να καταγράψει την πολιτική που υιοθετείται από το σχολείο σας, αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου καλείστε να δηλώσετε αφενός πόσο σημαντικές θεωρείτε κάθε μια από τις διατυπωμένες προτάσεις και αφετέρου πόσο καλά εφαρμόζετε κάθε μία από αυτές. Τέλος, στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου καλείστε να δηλώσετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε μια από τις διατυπωμένες προτάσεις.
Η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει από ερευνητές και είναι εμπιστευτική. Για το λόγο αυτό, δε χρειάζεται να γράψετε το όνομά σας.
Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας!


ΜΕΡΟΣ Α: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
Your answer
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Your answer
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Your answer
ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Your answer
ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Your answer
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ
Your answer
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ
ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ
Your answer
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ;
Your answer
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ;
Your answer
ΜΕΡΟΣ Β: MEQAT
Για καθένα από τα παρακάτω πεδία ενός σχολικού προγράμματος επιλέξτε την πολιτική που υιοθετείται από το σχολείο σας επιλέγοντας τον ισχυρισμό ο οποίος περιγράφει καλύτερα το επίπεδο στο οποίο αυτό βρίσκεται. Η αντίστοιχη βαθμολογία για την πολιτική που υιοθετείται από το σχολείο σας ξεκινά από το μηδέν και αυξάνεται κατα μια μονάδα για κάθε πρόταση που ακολουθεί.Παρακαλούμε επιλέξτε την πρόταση που σας αντιπροσωπεύει.
Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΧ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Χ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
VI. ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
VIΙ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
VIΙΙ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρακαλούμε φτιάξτε μια λίστα με αυτά τα προγράμματα
Your answer
V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΜΕΡΟΣ Γ: SCALES
Για το πρώτο υποερώτημα παρακαλώ απαντήστε από το 1 (καθόλου σημαντικό) - 3 (Πολύ σημαντικό) ενώ για το δεύτερο υποερώτημα η κλίμακα ξεκινά από το 1 (Καθόλου καλά )-7 (Πολύ καλά) και το 0 (Δεν γνωρίζω).
1. Οι παιδαγωγοί σέβονται τα παιδιά, τον πολιτισμό τους και τις οικογενειακές συνήθειες / έθιμα
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
2. Οι ηθικές/θρησκευτικές/δεοντολογικές εμπειρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα (curriculum) αντανακλούν και προωθούν τις αξίες της κάθε οικογένειας
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
3. Παρέχονται στους παιδαγωγούς ευκαιρίες για συνεχή κατάρτιση ώστε να ενισχύσουν τη γνώση και την κατανόησή τους σε θέματα διαφορετικότητας
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
4. Τα υλικά και η πολιτική του σχολείου διασφαλίζουν τη συμμετοχή οικογενειών με διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. πολιτισμικά, γλωσσικά, φυλετικά ή κοινωνικοοικονομικά)
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
5. Συμπεριλαμβάνεται για χρήση στο δραματικό παιχνίδι κάποιος εξοπλισμός που αντιπροσωπεύει διαφορετικούς πολιτισμούς (π.χ. κούκλες διαφορετικών φυλών, εθνικές φορεσιές, σκεύη για μαγείρεμα και φαγητό από διάφορες πολιτιστικές ομάδες)
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
6. Υπάρχει κάποια φυλετική ή πολιτιστική διαφορετικότητα εμφανής στα υλικά (π.χ. πολύ – φυλετικές ή πολύ-πολιτισμικές κούκλες, βιβλία, ή εικόνες από περιοδικά στον πίνακα, κασέτες μουσικής από διάφορους πολιτισμούς• σε δίγλωσσες περιοχές υπάρχουν κάποια υλικά που διατίθενται στη μητρική γλώσσα των παιδιών)
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
7. Τα υλικά απεικονίζουν τη διαφορετικότητα (π.χ. διαφορετικές φυλές, πολιτισμούς, ηλικίες, ικανότητες, φύλα) με θετικό τρόπο
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
8. Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρεμβαίνει θετικά για να αντιδράσει στην προκατάληψη που δείχνουν τα παιδιά ή άλλοι ενήλικες (π.χ. συζητούν για ομοιότητες και διαφορές• θεσπίζονται κανόνες για δίκαιη αντιμετώπιση των άλλων) ή δεν παρουσιάζεται καμία προκατάληψη
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
9. Διατίθενται πολλά βιβλία, εικόνες και υλικά που δείχνουν άτομα από διαφορετικές φυλές, πολιτισμούς, ηλικίες, ικανότητες και φύλα σε μη στερεοτυπικούς ρόλους (π.χ. τόσο ιστορικές όσο και σύγχρονες αναπαραστάσεις• τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες απεικονίζονται να κάνουν πολλά διαφορετικά είδη εργασιών συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών και σύγχρονων ρόλων).
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
10. Η συμπερίληψη της διαφορετικότητας είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας και των παιχνιδιωδών δραστηριοτήτων (π.χ. εθνικά φαγητά σερβίρονται συχνά ως γεύμα / κολατσιό• στην ώρα της μουσικής συμπεριλαμβάνονται κασέτες και τραγούδια από διαφορετικούς πολιτισμούς).
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
11. Συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες για την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας (π.χ. οι γονείς ενθαρρύνονται να μοιραστούν οικογενειακές συνήθειες με τα παιδιά• στον εορτασμό αργιών αντιπροσωπεύονται πολλοί πολιτισμοί)
1
2
3
4
Column 5
Column 6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
12. Το μαθησιακό περιβάλλον είναι έτσι οργανωμένο ώστε να απεικονίζει διαρκή διαπολιτισμική εκπαίδευση (π.χ. υπάρχουν φωτογραφίες όλων των παιδιών και των οικογενειών τους, υπάρχουν κούκλες που απεικονίζουν διαφορετικές φυλές, υπάρχει και χρησιμοποιείται μουσική διαφορετικών πολιτισμών).
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
13. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που υιοθετούνται αναφέρονται και σέβονται τις πολιτιστικές διαφορές των παιδιών (π.χ. εορτάζονται οι γιορτές διαφόρων πολιτισμών, προσφέρονται φαγητά διαφόρων πολιτισμών).
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
14. Το περιβάλλον της τάξης απεικονίζει τη διαφορετικότητα (φυλή, φύλο, εθνικότητα, ηλικία, θρησκεία, ειδικές ικανότητες) μέσω διαφόρων αντικειμένων (βιβλία, βίντεο, εικόνες, αφίσες, παιχνίδια, κ.λ.π.)
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
15. Ο παιδαγωγός προσαρμόζει τις παιδαγωγικές του μεθόδους ώστε να ενθαρρυνθεί η ακαδημαϊκή και αποτελεσματική ανάπτυξη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητά τους
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
16. Ο παιδαγωγός συμμετέχει σε αυτοκριτική, ώστε να εντοπίσει τις δικές του προκαταλήψεις.
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
17. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη διαλεκτική και γλωσσική διαφορετικότητα (π.χ. διατίθεται έντυπο υλικό σε διαφορετικές γλώσσες).
1
2
3
4
5
6
7
0
Πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας αυτό για το παιδί σας;
Πόσα καλά πιστεύετε ότι τα καταφέρνει η τάξη σας σε αυτό;
Παρακαλούμε στη συνέχεια αναφέρετε την ποσότητα του υλικού που υπάρχει στην τάξη σας ή στο σχολείο σας:
1) Πόσα βιβλία διαθέτετε που απεικονίζουν τη διαφορετικότητα:
Your answer
2) Παρακαλούμε αναφέρετε παραδείγματα σεβασμού διαφορετικότητας που περιλαμβάνονται σε αυτά τα βιβλία:
Your answer
3) Πόσα βιβλία διαθέτετε που να είναι γραμμένα σε άλλη από την Ελληνική γλώσσα
Your answer
4) Πόσες κασέτες και cd’s διαθέτετε που περιλαμβάνουν μουσική άλλων χωρών:
Your answer
5) Πόσες κούκλες διαθέτετε που απεικονίζουν άτομα διαφορικών φυλών:
Your answer
6) Προσφέρετε στο νηπιαγωγείο/δημοτικό σχολείο φαγητό άλλων πολιτισμών;
7) Αν ναι παρακαλούμε αναφέρετε παραδείγματα:
Your answer
8) Γιορτάζετε στο νηπιαγωγείο/δημοτικό σχολείο γιορτές άλλων πολιτισμών;
9) Αν ναι παρακαλούμε αναφέρετε παραδείγματα:
Your answer
10) Υπάρχουν στην τάξη σας φωτογραφίες των παιδιών και των οικογενειών τους;
ΜΕΡΟΣ Δ: MCR
Παρακαλούμε διαβάστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις και απαντήστε επιλέγοντας το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές. Η βαθμολογία γίνεται με βάση την παρακάτω τετράβαθμη κλίμακα: 1.Συμφωνώ Απόλυτα 2.Συμφωνώ 3.Διαφωνώ 4.Διαφωνώ απόλυτα
1. Σχεδόν πάντα προσπαθώ να κατανοήσω τα έθιμα άλλων πολιτισμών.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
2. Ψάχνω να βρω ευκαιρίες για να αλληλεπιδράσω με άλλους πολιτισμούς.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
3. Θα μου άρεσε να μου δινόταν η ευκαιρία να ζήσω με έναν συνάδελφο από άλλη χώρα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
4. Όταν συναντώ κάποιον από έναν άγνωστο προς εμένα πολιτισμό, πάντα προσπαθώ να μάθω περισσότερα πράγματα για τον πολιτισμό αυτό.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
5. Θα μου άρεσε να μου δινόταν η ευκαιρία να ολοκληρώσω κάποια από τα μαθήματα που έκανα όταν σπούδαζα σε μια άλλη χώρα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
6. Το να προσαρμοστώ στα έθιμα μιας άλλης χώρας δεν θα ήταν πρόβλημα για εμένα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
7. Μου αρέσει να ακούω να μιλιούνται ξένες γλώσσες.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
8. Είναι σημαντικό για εμένα να μάθω μια γλώσσα άλλη από τη μητρική μου.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
9. Τα διεθνή ενδιαφέροντα τείνουν να γίνουν πιο σημαντικά από τα ενδιαφέροντα της χώρας μου.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
10. Θα μου άρεσε να έχω συναδέλφους από άλλες χώρες.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
11. Έχω πολλούς φίλους που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
12. Πιστεύω πως προκειμένου κάποιος να γίνει Έλληνας θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει κάποιες από τις πίστες της πατρίδας του.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
13. Αν και η ατομικότητα είναι σημαντική στην Ελλάδα, οι μεγάλες αποκλίσεις στις πεποιθήσεις μπορούν να βλάψουν την κοινωνία.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
14. Οι ομάδες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες στην Ελλάδα είναι ευεργετικές για την πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
15. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο για κάποιον να γίνει Έλληνας πολίτης.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
16. Η δεοντολογία που εφαρμόζει κάποιος στη δουλειά του τείνει να σχετίζεται με τον πολιτιστικό τρόπο ανατροφής του.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
17. Δεν το θεωρώ κακό να επιθυμεί κάποιος να μένει σε μια γειτονιά η οποία αποτελείται από μια μόνο εθνική ομάδα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
18. Οι πολίτες που έχουν διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διατηρήσουν τα διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις τους.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
19. Με ευχαριστεί που βλέπω ποικιλία θρησκειών στην Ελλάδα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
20. Κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους αν και ζουν στην Ελλάδα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
21. Με ευχαριστεί το ότι διάφορες εθνικές ομάδες ανατρέφουν τα παιδιά τους με διαφορετικούς τρόπους.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
22. Στα παιδιά που δε μιλάνε Ελληνικά θα πρέπει να τους παρέχεται η ευκαιρία να διδάσκονται στην μητρική τους γλώσσα.
Συμφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ Απόλυτα
23. Το γεγονός ότι διάφορες εθνικές ομάδες ανατρέφουν τα παιδιά τους με διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις δε δημιουργεί πρόβλημα στα δημόσια σχολεία μας.
Συμφωνώ Απόλυτα