Dotazníkový průzkum mezi útulky ke kampani Pomozte naplnit misky v útulcích 2017
Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech, s.r.o., výrobce krmiva značek Pedigree a Whiskas, pořádají také v letošním roce charitativní kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“.

V pořadí již 9. ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ přinese krmivo psům a kočkám v útulcích v České republice.
Získané krmivo bude přerozděleno vybraným útulkům schváleným a dozorovaným Státní veterinární správou ČR (SVS ČR). Výběr útulků provede nezávislá výběrová komise složená z přizvaných odborníků, a to na základě tohoto dotazníkového průzkumu mezi útulky realizovaného Nadací a na základě výsledků programu pravidelných kontrol SVS ČR.
Do Vánoc se díky kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“ společnosti MARS Czech s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat naplní misky opuštěným psům a kočkám ve vybraných útulcích v ČR.

POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH
A/ ZÁKLADNÍ KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Datum vyplnění dotazníku *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Oficiální | přesný název útulku *
dle IČO
Your answer
Další používané názvy útulku
Your answer
Adresa - sídlo / umístění útulku *
Your answer
Adresa - doručovací / korespondeční
(pokud není totožná se sídlem)
Your answer
Telefon *
Your answer
Email *
Your answer
Internetové stránky
Your answer
Kontaktní osoba *
Your answer
Zakladatel / Zřizovatel *
Your answer
Provozovatel *
Your answer
Datum vzniku
MM
/
DD
/
YYYY
Specifikace organizace *
Platná smlouva s obcí / městem *
IČ / DIČ *
Your answer
Kód přidělený SVS ČR *
Your answer
Zdroje financí *
Required
Spádová oblast
kraj /okres
Your answer
Personální zajištění chodu útulku *
Vypište počet pracovníků útulku v jednotlivých kategorií - pracovní poměr, dohoda o provedení práce, OSVČ, dobrovolníci. Případně vypište další formy spolupráce.
Your answer
Proběhla ve Vašem zařízení v letech 2015 - 2016 kontrola KVS? *
Státní veterinární správa ČR (uveďte datum)
MM
/
DD
/
YYYY
B/ KAPACITA, PŘÍJEM A VÝDEJ ZVÍŘAT
Kapacita - PSI *
(max. počet zvířat, která lze v útulku umístit)
Your answer
Kapacita - KOČKY *
(max. počet zvířat, která lze v útulku umístit)
Your answer
Kapacita - OSTATNÍ *
(max. počet zvířat, která lze v útulku umístit)
Your answer
Průměrná vytíženost kapacity útulků (vyplnit v procentech %) *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Výchozí stav - PSI - počet zvířat k 1. dni sledovaného období *
6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Výchozí stav - KOČKY - počet zvířat k 1. dni sledovaného období *
6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Výchozí stav - OSTATNÍ - počet zvířat k 1. dni sledovaného období *
6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet nově přijatých či narozených zvířat - PSI *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet nově přijatých či narozených zvířat - KOČKY *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet nově přijatých či narozených zvířat - OSTATNÍ *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet vydaných zvířat - PSI *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet vydaných či vypuštěných zvířat - KOČKY *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet vydaných či vypuštěných zvířat - OSTATNÍ *
za posledních 6 měsíců před datem vyplnění dotazníku
Your answer
Počet adoptovaných psů *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet adoptovaných koček *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet adoptovaných - ostatní *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Kdo si nejčastěji adoptuje psa/kočku z Vašeho útulku? *
například mladé páry, rodiny k dětem, senioři
Your answer
Počet psů vrácených majiteli *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet koček vrácených majiteli *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet ostatních zvířat vrácených majiteli *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet volně vypuštěných koček - repatriace *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet uhynulých psů *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet uhynulých koček *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet uhynulých ostatních zvířat *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet psů k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Počet koček k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Počet ostatních zvířat k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Počet neumístitelných psů k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Počet neumístitelných koček k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Počet neumístitelných ostatních zvířat k datu vyplnění dotazníku *
Your answer
Za jakých podmínek se zvíře hodnotí jako neumístitelné - popište *
Your answer
Počet dlouhodobě umístěných psů k datu vyplnění dotazníku *
psi, kteří jsou v útulku déle než 1 rok
Your answer
Počet dlouhodobě umístěných koček k datu vyplnění dotazníku *
kočky, které jsou v útulku déle než 1 rok
Your answer
Počet dlouhodobě umístěných ostatních zvířat k datu vyplnění dotazníku *
ostatní zvířata, která jsou v útulku déle než 1 rok
Your answer
C/ PÉČE O ZVÍŘATA / EVIDENCE
Umístění zvířat v útulku *
zaškrtaně všechny možnost umištění, které jsou u Vás v útulku možné
Required
Karanténa *
popsat prostory (vnitřní, vnější) a vybavení (odchytová tyč, veterinární místnost atd..)
Your answer
Evidované údaje *
Required
Aktivní zjišťování původního majitele *
pokud ano - popis
Your answer
Vlastní čtečka čipu *
Počet trvale označených psů (čip, tetování) *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet trvale označených koček (čip, tetování) *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet vykastrovaných koček *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
Počet vykastrovaných psů *
za sledované období 6 měsíců
Your answer
D/ PŮSOBENÍ NA VEŘEJNOST
Způsob prezentace nalezených zvířat a zvířat k adopci *
Required
Akce pořádané pro veřejnost *
popište akce které pořádáte a jakých se účastníte v rámci roku
Your answer
Ostatní služby pro veřejnost *
Required
Práce s dobrovolníky *
Required
E/ ZÁJEM O ÚČAST / ZAPOJENÍ ÚTULKŮ DO DOPROVODNÉ AKTIVITY
Máte zájem účastnit se online kampaně Pomozte naplnit misky v útulcích?
Online plnění misek
Máte zájem účastnit se doprovodných aktivit kampaně Pomozte naplnit misky v útulcích?
dar krmivo + podpora adopce zvířat
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms