แบบประเมินผลความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผลความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.arch.nu.ac.th
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประเภทบุคลากร
2. ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของลักษณะการใช้งานของเว็บไซต์
ด้านการออกแบบเว็บไซต์
5
4
3
2
1
1. ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
2.ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
3.ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
4.ความเชื่อมโยง สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
ด้านเนื้อหาเว็บไซต์
5
4
3
2
1
1.ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
2.ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
3.ความทันสมัยของข้อมูล
4.ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
5.ข้อมูลมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้
6.ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms