รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอื่นๆและของที่ระลึก เพื่อเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 (ขยายเวลา)
ปิดรับสมัคร
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 60 บูธ และแจ้งแผนผังร้านค้าในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
*คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและการจัดสรรบูธตามความเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไข
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service