KAJIAN LAMAN WEB PIJIM USIM

Kajian ini dibuat adalah untuk mendapatkan maklumbalas kepuasan pelanggan terhadap mutu dan perkhidmatan laman web yang disediakan oleh Pusat Inovasi, Jaringan Industri dan Masyarakat (PIJIM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
    Menyediakan maklumat yang diperlukan dengan betul
    Maklumat yang diperlukan mudah diakses
    Tiada halaman yang rosak atau tidak boleh dicapai atas masalah teknikal
    Pengendalian cadangan/aduan yang cekap
    Please enter one response per row