แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินนี้ตอบตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพผู้ใช้ *
หน่วยงานที่สังกัด *
วิทยาเขตที่ใช้บริการ *
ความถี่ของการใช้บริการ (โดยเฉลี่ย)
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse