Ankieta konsultacyjna dotycząca potrzeb rewitalizacyjnych terenie gminy Bystra-Sidzina
Szanowni Państwo,
Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wdrożony program rewitalizacji ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanych obszarów Gminy.
Celem niniejszego badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań. Uczestnictwo w badaniu ankietowym jest anonimowe i dobrowolne, a pozyskane dzięki niemu dane zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.
Pozyskane informacje posłużą do opracowania Program Rewitalizacji, który oprócz funkcji wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy, będzie także dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki unijne na część zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Rewitalizacja jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, a sam dokument ma między innymi za zadanie przedstawiać planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Tworzony dokument zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 stycznia 2017 r. został objęty procesem konsultacji społecznych. Osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z treścią dokumentu w terminie od dnia 17.01.2017 roku do dnia 17.02.2017 roku w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina 34-235 Bystra Podhalańska 373 w godzinach pracy urzędu lub pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pod adresem: http://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina
Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Gminy i z góry dziękujemy za Państwa czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service