Haljala Kooli arengukava sisend lapsevanematelt
Pöördume Teie poole palvega osaleda Haljala Kooli lastevanematele suunatud küsitluses, mis annab sisendi Haljala kooli arengukavasse 2020-2023.

Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Haljala Kooli arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 5-10 minutit.

Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks enne 16. oktoobrit 2019.

Ette tänades
Ivo Tupits
Haljala Kooli direktor
Haljala kooli lapsevanemana on minu esmane ootus koolile.... *
ei oska vastata
Ei nõustu üldse
2
3
4
Nõustun täielikult
Lapse edasijõudmine ja areng tugineb järjepideval osalemisel õppeprotsessis, mille aluseks on kooli ja kodu koostöö ning usaldus.
Lapse individuaalsete võimete arendamine, millest lähtub ka õppeprotsessi läbimine ja tulemuslikkus
Kooli õpikeskkonna ja õpimeetodite osas ootaksin... *
ei oska vastata
Ei nõustu üldse
2
3
4
Nõustun täielikult
Traditsioonilist ja läbiproovitud, töötavat metoodikat
Innovaatilist, pidevalt arenevat ja teaduspõhist õpimetoodikat
Mõtestatud õppekorraldust, mis tugineb õpetajate kogemuslikul tegevusel
Haljala Kooli lisaväärtus võiks olla, et oleme aktiivsed üleriigilistes liikumistes. Milliseid suundi pead lapsevanemana tähtsaimaks? *
ei oska vastata
Ei nõustu üldse
2
3
4
Nõustun täielikult
Tervist edendav Kool - Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.
Kiusamisvaba Kool - KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks.
T.O.R.E - Tugiõpilasliikumine T.O.R.E. arendab väga selgelt kahte suunda koolielus: väga ehe praktiline sotsiaalstuudium tugiõpilastele endile nii koolituse kui igapäevategevuse kaudu, sotsiaalpedagoogiline abi riskirühma lastele tugiõpilaste tegevuse kaudu.
Ettevõtlik Kool - „Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi.
Liikuma kutsuv kool - Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni.
Õppe-ja koolikorralduse arengu osas näen arenguvõimalusi...
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Haljala Kool. Report Abuse