ลงทะเบียนรับข่าวสารและแนะนำบริการ

ท่านจะได้รับ
-ข่าวสาร กิจกรรม และโครงการ ต่างๆที่จัดโดย TGMA , SHARE , FPDC , OTIC
-ข่าวงานสัมมนาดีๆจากหน่วยงานอื่นๆภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องถึงสมาชิก
-บริการสรุปข่าวจากสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้กับสมาชิก

**ต้องการยกเลิกการรับข่าว กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaigarment.org **

.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question