การอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs REGULAR 2563) ครั้งที่ 2
!!!!ขออภัยคะขณะนี้หลักสูตรมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว!!!


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs REGULAR 2563) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร พร้อมขึ้นทะเบียนเป็น PCQI ตามเกณฑ์ที่ U.S. FDA

ค่าใช้จ่าย ท่านแรกฟรี ท่านที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท (ปกติท่านละ 15,000) จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
****ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกสสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ

****เป็นบุคลากรของผู้ประกอบการในด้านธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา


กำหนดอบรม
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563
สถานที่อบรม : อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

เอกสารสมัครอบรมFSPCA และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
Link >> https://drive.google.com/drive/folders/1jiDBHtJ4NPuVO2F5owAK6JS_UqzS6VAv?usp=sharing
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy